Dotazy

Nejčastější dotazy našich zákazníků a partnerů

Jaké potřebuji podklady pro vypracování Energetického průkazu?

Podklady nepotřebujete vůbec žádné. Každou nemovitost přijede zkontrolovat a vyměřit náš specializovaný technik. Pokrýváme celou Českou Republiku a tak se současným počtem 41 techniků bezpečně pokrýváme jakoukoliv část naší země. Kontrola a měření technikem probíhá, také za předpokladu, že majitel vlastní projektovou dokumentaci. Dle nové prováděcí vyhlášky se do energetického průkazu uvádí hodnoty a vlastnosti nemovitosti, které se z dokumentace nedají zjistit.

Proč jsou ceny PENB na trhu tak odlišné?

Ano, ceny na našem trhu jsou ve většině případů různé. Vše je podmíněno kvalitou zpracovatele a podkladů z kterých se energetický průkaz počítá. V současnosti se na trhu objevují podvodníci, kteří energetické průkazy počítají z fotodokumentace, ze starých projektových dokumentací, nebo konzultací po telefonu, či si naměřené hodnoty nechávají zasílat od samotného majitele nemovitosti. Tento postup je nepřijatelný a nesprávný a dochází tak k nevěrohodnosti průkazu. Tento průkaz poznáte, dle velice nízké až nesmyslné ceny a nabídka je vždy bez příjezdu technika. Takový průkaz může být bohužel neplatný a daný auditor může přijít o svou licenci.

Jakou má energetický průkaz platnost?

Průkaz energetické náročnosti má platnost 10 let. To však platí za předpokladu, že majitel nemovitosti neprovede větší změny objektu, nebo nezmění více než 25% obvodového pláště celé nemovitosti. Po těchto změnách by měl průkaz aktualizovat. Majitel by byl totiž sám proti sobě, protože se dá předpokládat, že změna stavby bude k lepšímu a tím pádem se zlepší i samotný průkaz.

Co hrozí, když někdo pronajímá či prodává byt nebo dům bez průkazu energetické náročnosti?

Pokud se na prodávajícího či na pronajímatele vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí jim pokuta. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

Kontroluje někdo zpracovávání energetických průkazů?

Ano, kontroly provádí Státní energetická inspekce, která spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontroly již probíhají na straně samotných tvůrců energetických průkazů, tak i majitelů nemovitostí.

Je potřeba mít průkaz při prodeji nebo pronájmu chalupy či chaty?

Ne, tato povinnost se nevztahuje na objekty pro rodinnou rekreaci.

Musí si dědic ve chvíli, kdy je na něj nemovitost převedena, pořídit průkaz, i když se ji nechystá prodat ani pronajmout?

V tomto případě ne. Nejedná se o prodej ani o pronájem. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se společný byt převádí jen na jednoho z manželů. Smyslem zákona je především ochrana spotřebitele. Průkaz má informovat kupujícího či nového nájemníka o energetických parametrech dané nemovitosti. Proto zákon upravuje pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, nikoliv v případě darů, dědictví apod.

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti na nemovitost, kterou majitel nechce prodat ani pronajímat?

Ne, nevztahuje. Průkaz majitel potřebuje až v případě, že chce byt, nebo jinou nemovitost prodat nebo pronajmout.

Co musí udělat majitel družstevního bytu, když jej chce prodat nebo pronajmout? Bude také potřebovat průkaz?

U družstevního bytu se formálně nejedná o prodej, ale o převod práva k užívání, a povinnost předkládat průkaz tedy ze zákona neexistuje. Obdobně povinnost neplatí při pronájmu družstevního bytu, protože zde jde právně o podnájem. Nicméně celý dům bude muset podle své velikosti průkaz k určitému datu získat. Potom je možné jej ukazovat i při prodeji či pronájmu také družstevního bytu.

Stavba byla povolena před rokem 2006. Letos je plánována kolaudace. Potřebuje majitel průkaz energetické náročnosti pro kolaudaci? Vztahuje se povinnost pořízení energetického průkazu i na rodinný dům, který je v rekonstrukci a stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2012?

Prokázání splnění ukazatelů snižování energetické náročnosti průkazem se dokládá při podání žádosti o stavební povolení. Pokud již majitel stavební povolení má a nebude dům prodávat či pronajímat, průkaz nepotřebuje.

Dům, starý 100 let, je celkově ve špatném stavu, dlouho se v něm nebydlelo, není tam zavedeno topení, okna netěsní. Majitel ho chce prodat jako stavbu určenou k celkové rekonstrukci. Je i v tomto případě potřeba při prodeji doložit kupujícímu průkaz energetické náročnosti?

Ano, i v tomto případě musí mít majitel průkaz zpracován, stejně jako v případě prodeje kteréhokoliv jiného objektu. Jedná se o § 7a odstavec 2a zákona č. 318/2012 Sb.

Majitel rodinného domu pronajímá jen jeho část – tj. byt v rodinném domě a zbytek domu užívá pro svou potřebu.

Bude potřebovat průkaz pokud po 1.1.2013 pronajme byt novému nájemníkovi?

Zde se jedná o pronájem ucelené části budovy, kdy povinnost mít zpracován průkaz nastává až od 1.1.2016.

Jak probíhá spolupráce?

Pro objednání energetického průkazu stačí pouze kontaktovat naši centrálu, nebo vyplnit naší ONLINE OBJEDNÁVKU. Do 24 hodin Vás kontaktuje operátor naší společnosti, který Vám vysvětlí následující postup a zodpoví případné dotazy. Poté se Vaše objednávka předá regionálnímu technikovi, který Vaši nemovitost vyměří. Od jeho příjezdu máme max. deset pracovních dní na fyzické dodání samotného průkazu.


AKTUÁLNĚ

Nenalezeny žádné zprávy...

SLOVO AUDITORA

Jak získat věrohodný a správný energetický průkaz? Jedinou možností je spolupracovat s odborníky, kteří nemovitost navštíví, vyměří a zkontrolují. Tvořit průkazy bez návštěvy technika je risk, který se nemusí finančně vyplatit.

Ing. Petr Suchánek Ph.D.


KONTATUJTE NÁS

PKV BUILD s.r.o.
Senožaty 284
Humpolec, 396 01

Tel: +420 724 299 883
Mail: prukazy@pkvp.cz
 
Copyright 2013 Prukaz PENB, všechna práva vyhrazena created by it2b

PKV PROJEKT Veritas Bydlíme úsporně it2b